Odsłon : 8901

Aktualnie realizowane prace uwzględniające ceny jednostkowe materiałów dostępnych na rynku pozwalają oferentowi stosować następujące ceny jednostkowe dla niżej opisanych systemów:

  • SYSTEM BOLIX CERESIT
    Ściana ocieplona styropianem grubości 10cm tynk mineralny biały - 99,90zł/m2 (cena netto)
  • SYSTEM BAUMIT STOMIX
    Ściana ocieplona styropianem grubości 10cm tynk akrylowy - 115,50zł/m2 (cena netto) - kolorystyka bez dopłaty
  • SYSTEM STO/ISPO
    Ściana ocieplona styropianem grubości 10cm tynk akrylowy w grupie kolorów bez dopłaty - 130,00zł/m2 (cena netto)

Przedstawione ceny jednostkowe zawierają wszystkie nakłady związane z wykonaniem prac w tym koszty wykonania podstawowych obróbek blacharskich (parapety z blachy o.c o przeciętnej szerokości 35cm w rozwinięciu). Oferent przedstawi Inwestorowi każdorazowo ofertę obiektową uwzględniającą specyfikę wykonania prac, technologię i system przyjęty przez Inwestora oraz zakres prac remontowych towarzyszący pracą dociepleniowym.

Wszystkie ceny są negocjowane indywidualnie z inwestorami.